Podporujeme pomoc dětem s popáleninami

zveřejněno dne: 5.10.2023

8. října - Mezinárodní den boje proti popáleninám: Mountain Gorilla Coffee podporuje v kampani Go za Gorilou pomoc dětem s popáleninami .

Každý rok si dne 8. října připomínáme velmi důležitý Mezinárodní den boje proti popáleninám. Tato událost nám připomíná, jak závažným poraněním mohou popáleniny být a jakým způsobem můžeme společně přispět k jejich prevenci a léčbě.

Během kampaně "Go za Gorilou", kterou letos plánujeme spustit v polovině října, věnujeme z každé objednávky 5 Kč neziskové organizaci Bolíto. S Mountain Gorilla Coffee již nějakou dobu tento boj proti popáleninám aktivně podporujeme. V rámci projektu Go za Gorilou jsme kromě věnování financí také zajistili sponzora, který se spolupodílel na vybudování dětského koutku na klinice ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. 

bolito_spoluprace

Bolito.cz je spolek, jehož hlavním cílem je pomáhat dětem s popáleninami překonávat jejich těžký životní osud. Popáleniny patří mezi nejtragičtější úrazy, které mohou postihnout člověka v jakémkoli věku. U dětí jsou však tyto zranění zvláště závažná a často znamenají bezprostřední ohrožení života. Bolito.cz se snaží těmto dětem a jejich rodinám poskytnout podporu a psychologickou pomoc. “Naším cílem je dítě z nemocnice propustit, ale neopustit ho. Věnujeme se následné péči formou krátkých, víkendových i delších týdenních pobytů. Nabízíme v nich dětem nové prožitky, radost, dobrodružství, a tím jim otevíráme cestu zpět mezi vrstevníky, ale i do společnosti obecně. Pomáháme znovu nalézt nebo obnovit vztah dítěte k okolnímu světu a tím ke svému vlastnímu já.” to je pouze jedna z mnoha záslužných činností této organizace. Do činnosti a pomoci sdružení Bolíto jsou zapojeni lékaři a sestry Kliniky popáleninové medicíny, rodiče postižených dětí, sociální a rehabilitační pracovníci i mnoho dalších lidí, kterým není osud dětí lhostejný. Bolíto se také věnuje osvětě v prevenci. V různých věkových obdobích je proto nutné zdůraznit jednotlivá nebezpečí, která děti mohou potkat a způsobit jim úraz. V prevenci termických úrazů je třeba zaměřit se především na opaření horkými tekutinami, nebezpečí ohně a působení elektrického proudu.