Pomáháme dětem

zveřejněno dne: 11.4.2024

V rámci našich charitativních aktivit se vedle horských goril zaměřujeme také na nemocné děti. Dlouhodobě podporujeme spolek Bolíto, což je nezisková organizace při Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, jejímž cílem je pomáhat dětem s popáleninami překonávat jejich těžký životní úděl. Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům v každém věku, u dětí ale téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života. Spolku Bolíto jsme v minulých letech darovali celkem téměř 180 tisíc korun a zařídili vybudování nového dětského koutku na popáleninové klinice. Jeden z malých pacientů kliniky a klient spolku Bolíto Pepík Zeman s námi byl také v Ugandě na první expedici Go za Gorilou, o které vznikl stejnojmenný film. Zajímá-li vás činnost spolku Bolíto a třeba uvažujete o jeho podpoře, informace najdete na stránkách https://bolito.cz/.

Podporujeme také nadační fond SSUUBO, který v Ugandě financuje nemocnici, kde se léči děti trpící srpkovitou anémií. Tato vzácná a velmi nebezpečná nemoc krve se během staletí vyvinula u obyvatel části Ugandy v důsledku opakovaných nákaz malárií. Projevuje se defacto již od narození dítěte a bez patřičné léčby vede u většiny nemocných k úmrtí již v předškolním věku. V současné době existuje léčba této nemoci a na naše poměry není až zas tak finančně nákladná. Pro většinu Uganďanů je však finančně nedostupná a stát ji neplatí. Proto jsme se stali patrony malé ugandské holčičky jménem Patience Nansubuga, jejíž léčbu hradíme. Věříme, že jí tak pomůžeme překonat úskalí zákeřného onemocnění a zachráníme jí život. Pokud byste se k nám chtěl kdokoliv přidat, informace o srpkovité anémii a možnosti pomoci najdete na stránkách https://www.ssuubo.cz/.